Ultra Shield, värt att tänka på

Det är nog inget flugmedel som är så väl använt som just Ultra Shield.

Jag var något skeptisk till detta preparat/medel/gift.

Efter att jag fick två starka allergiska reaktioner av just detta flugmedel satte jag mig ner för att faktiskt ta reda på VAD det är för något vi utsätter både oss själva och hästarna för.

 

Beståndsdelarna i Ultra Shield är följande;

Propan-2-ol (Isopropanol) som är brandfarligt, Irriterande för hud, andningsorgan, ögon och kan göra en dåsig och omtöcknad, Isopropanol kan tillsammans med Syre och Ljus blir explosivt (Därav den mörka flaskan)

Permetrin Ett, i runda slängar, nervgift för flugor och ohyra (löss, kvalster, broms, fästingar, mygg m.fl.) som angriper hjärnan/centralanervbanorna och slår ut förmågan att syresätta sin kropp och därmed dör. Detta är, som ni säkert förstår, även farligt för oss människor, både att förtära (Yummie) eller andas in (!!) Detta ämne kan även framkalla allergiska reaktioner på huden. Inte nog med det, så är detta ämnen oerhört skadligt för vattenlevande organismer, och bryts inte ner hos fiskar eller annat utan kan ligga kvar och skapa problem längre upp i näringskedjan. Därför är det viktigt att ABSOLUT inte hälla ut flugsprayen i avlopp eller rakt ut på marken eller spola ur flaskan och hälla resterna på samma ställen, restprodukter av Ultra Shield måste behandlas som farligt avfall och du bör därför se var din kommun tar emot dessa rester.

Piperonyl butoxide Är även det ett medel mot ohyra och har ungefär lika jobbiga egenskaper som Permetrin. Dock tas detta ämne upp av huden och är därmed giftig redan vid hudkontakt! Därför är det absolut inte bra om det sprayas på ställen där hästen inte har någon päls.

(Källa )

Vid användande av detta bekämpningsmedel finns det faktiskt förhållningsanvisningar, för att inte utsättas för risker vid hantering. (Bara där borde man vara uppmärksam och inte överkonsumera Ultra Shield)

”All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme.

Det skall finns tillgång till ögonspolning. Vid fara för stänk använd godkända skyddsglasögon.

Skyddshandskar ska användas vid risk för diretktkontakt eller stänk. Handskar av neopren eller gummi.

Skyddskläder efter behov Iakttag god arbetshygien”

Om en person blir medvetslös; Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person.
Vid Inandning; Frisk luft och vila. Skölj näsa och mun med vatten. Läkarhjälp vid andningsbesvär.

Hudkontakt; Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder och skor. Vid fortsatt hudirritation, sök läkarhjälp.

Kontakt med Ögonen; Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Snarast till sjukhus, läkare.

Vid förtäring; Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till sjukhus.

 

”Användarinformation för Flugmedel Absorbine UltraShield
Flugmedlet används ej på föl under 12 veckor. Behandling med UltraShield medför 60 dagars slaktkarens. Tävlingskarens 0 timmar. Undvik kontakt med ögon och känslig hud.

Bruksanvisning 
Flugsprayen omskakas väl innan användning. Spraya eller stryk ut UltraShield med svamp på utsatta ställen, för bästa resultat borsta hästen efter applicering. Applicera 30-60 ml/dag i 2-3 dagar vid första tillfället och upprepa behandlingen efter 10-14 dagar.” (Från Granngårdens hemsida )

Jag blev faktiskt väldigt orolig när man ser vad folk står och sprayar hejvilt i stallarna, där det inte alltid är god ventilation om inte det är korsdrag. Aldrig sett någon med varken plasthandskar eller tvättat händerna efter att man sprayat sin häst?

Detta är ett gift, för flugor och även för oss. Dör en typ av levande organismer av medlet, påverkar det även en annan!

Använd med eftertanke och var rädd om dig och din/dina hästar! 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *